Zápis Osadního výboru – březen 2022

Zápis Osadního výboru – březen 2022

Dne 14. 3. 2022 se uskutečnilo další jednání Osadního výboru Vrahovice. Hlavními body jednání byla informace o rekonstrukci chodníku Prešovská – Čs. armádního sboru. Dále umístění tříděného odpadu na křižovatce Kopečného – Vrahovická a nepřehledná křižovatka Říční – Vrahovická. Bohužel se stále nedaří zamezit provozu vozidel těžších 12 tun přes Vrahovice. V bodě různé se zmiňoval prýskaný nátěr na prvcích na dětských hřištích a zanedbaná údržna hřbitova.

admin

Website: