Archives Listopad 2023

Vrahovický bicykl 2023

Letošního ročníku Vrahovického bicyklu se opět zůčastnila jen necelá stovka cyklistů. Potěšitelné je, že letos většina vyrazila na delší trasu. Opět nemohli chybět Lobodičáci (viz nahoře), i manželé Mádrovi. To mi připomíná, že letošního ročníku se účastnili spíše ti starší a pokročilí. Pro příští rok mamé ale přislíbenou účast z místní Základní školy. Za velkou pomoc si zaslouží poděkování všichni organizátoři.

Zde již zmiňovaní manželé Mádrovi.