Nechtěný přesun autobusové zastávky – Chronologie a kopie dokumentů.

 ZASTÁVKA „TRPINKY“ – VRAHOVICE –  chronologický přehled 6. ledna 2011 – jednání v záležitosti obnovy přechodu pro chodce ve Vrahovicích – obnovení přechodu podmíněno přesunem autobusových zastávek = POČÁTEK CELÉHO PROBLÉMU – účastníci: dr. A. Rašková, Mgr. Milada Galářová (Osadní výbor Vrahovice, OVV), Koudelka (SSOK), Vafek (DI PČR), Tůma (OD MěÚ PV); s majitelkou předmětné prodejny potravin paní… Read More »

Vánoční setkání a změna na postu předsedy Naše Vrahovice z.s.

Na předvánočním setkání našeho spolku jsme se 7. 12. 2016 společně pobavili nad organizováním akcí pro příští rok. Prodiskutovali jsme také situaci kolem nechtěné zastávky, kterou si město prosadilo i přes odpor místních občanů. Jedním z bodů bylo také jednání rady spolku, na kterém odstoupila z funkce předsedkyně spolku Ing. Eva Šindlerová, ale členem rady i nadále zůstává. Důvodem byla časová… Read More »

Akce na rok 2017

Pro příští rok připravujeme čtyři akce. Dvě již znáte, a sice Vrahovický bicykl, jehož druhý ročník se uskuteční 24. 6. 2017, a Drakiádu s táborákem, která bude koncem září. Co se týká Vrahovického bicyklu, tak ke stávajícím dvěma tratím, řekněme cykloturistickým, tedy ke krátké, určené pro děti, jenž vede do Skalky a zpět a dlouhé, pečlivě… Read More »

Bude ve Vrahovicích Workoutové hřiště?

Inicializovali jsme v loňském roce vznik work- outového hřiště ve Vrahovicích. I s plánem jeho využití v rámci akcí ve Vrahovicích. Jak jsme slyšeli na setkání se zástupci města, workoutové hřiště bude. Ovšem do toho kde bude a jak bude vypadat, nemají Vrahovičáci co mluvit. Rozhodnutí ponechali na jejich komisi Osadního výboru. Zvláštní? Ne, smutné. Podle informací… Read More »

Ohlédnutí za drakiádou s táborákem

Stejně jako loni se nás sešlo pár desítek a užili jsme si nejen tradiční táborák, ale nově i drakiádu. Počasí bylo sice trochu mrazivé, ale špekáčky a svařák zimu zahnali. Komu to nestačilo, mohl se proběhnout s drakem? Příští rok zkusíme uspořádat v příhodnějším čase.

Drakiáda

Těšíme se na Vás. Počasí by mělo být dobré, bude připravený táborák i svařené víno. Vezměte špekáčky, draka a dojděte :-).

Pracovní schůzka

Zápis bude později. Probíraná témata: Drakiáda, akce na příští rok, termín Vrahovického bicyklu. Úvahy nad Vrahovickými hrami, domluvit se Spolkem za staré Vrahovice. Pořádání dálkového pochodu, termín, trasa. Problémy Vrahovic, zastávka, cyklostezka.

Vrahovický bicykl – úvodní informace

Protože se neúprosně blíží termín naší cykloturistické akce „Vrahovický bicykl“, přinášíme pár upřesňujících informací. Trati zůstanou tak, jak již byly naznačeny. Tedy kratší, asi 24km, jen do Skalky a zpět, delší, tedy 62km, přes Vrbátky, Grygov, Věrovany, Tovačov, Lobodice, Klenovice a Skalku. Kontrolní stanoviště budou v Grygově, Lobodicích a společná ve Skalce. Ti co pojedou kratší trasu, mohou… Read More »

Ukliďme Vrahovice

V rámci akce Ukliďme Česko jsme 14.4.2016, společně se Spolkem za staré Vrahovice, uklidili své okolí. Cílem byly zejména dvě lokality, a sice prostor u Sarkandera a pak takzvaná Špice, kde je místo i pro táborák. Celkem se na akci podílelo skoro dvacet účastníků a posbíralo se 96kg odpadků, které se následně vytřídily a odvezly do sběrného… Read More »