Setkání se zástupci města a ty naše spolky.

By | 18.10.2015

Včera se uskutečnilo setkání obyvatel Vrahovic se zástupci města. Nechyběli jsme tam pochopitelně ani my, s Našimi Vrahovicemi z.s., a ani Spolek za staré Vrahovice. Nejprve musím vyjádřit dvě překvapení. Za prvé, nepřijelo jich z Prostějova málo a byli velmi dobře připraveni (to my taky) a pak za druhé, řekněme vstřícně konstruktivní nálada a chuť komunikovat. Zlý jazykové mi v messengeru tvrdí, že je to proto, že jim teče do bot, ale já věřím, že je to prošlou změnou z primátora na primátorku. Nebo že by to bylo tím, že se mi s ženami jedná lépe? Bůh suď. Zejména to druhé jsem v poslední době postrádal a doufám, že nám to s paní Raškovou vydrží. Třeba se vše obrací k lepšímu. I když, nikdy nezapomeňme na Karla Kryla, „Politikům se nevěří, politici se kontrolují.“ Vlastně ještě jedno překvapení. Zájem o náš zpravodaj, „Já jsem nedostal, můžete mi dát?“, musím vytisknout další přihlášky.

Pro ty, co se nemohli zúčastnit, zkusím projít diskutovaná témata tak, jak jsem si je zapamatoval. Pokud na něco zapomenu, odpusťte mi, určitě najdete v zápisu z radnice. Nemohu začít jinak než zastávkou v Trpínkách. Projekt a zahájení prací bylo pro letošní rok pozastaveno a snad bude prostor na další jednání. Tím nám zalili kyblíkem vody všechen střelný prach, schovaly se šavle a ovzduší se pročistilo. Toto považuji za velmi rozumné rozhodnutí, kdy radní vyslyšeli požadavek místních obyvatel. Sice tam padly některé otřepané bonmoty, jako „majitelka obchodu nechce …“, „dnes odevzdali petici“, ale to nemělo vliv na celkový dojem z informace. Musím vyjádřit poděkování za konstruktivní spolupráci s panem Borovským a se všemi zainteresovanými aktéry. Je vidět, že když jsou občané jednotní, mohou se prosadit.

Jelikož nám další členové spolku utekli dozadu, zůstala většina dotazů, které jsme měli připravené, na mě a paní Evě Šindlerové. Ale zhostili jsme se toho snad se ctí. Nejprve jsme otevřeli diskuzi na téma zkapacitnění Romže, jak se případně dotkne Arboreta? Zda není problém spíše se zaplavením sklepů splaškovou vodou, než povrchovou? Dostalo se nám odpovědi, že z 26 rozpracovaných studií by se měly realizovat 3 a úsek mezi štrekou a mostem na Vrahovické mezi nimi není. V této situaci dobře. Ono v podstatě, pokud druhý most pustí dál to samé, co první pod štrekou, problém nenastane. Vrahovice jsou tak chráněné nejen štrekou, ale dále i náspem rychlostní komunikace. Z dotazů dalších diskutujících vyplynulo, že problém je opravdu ve vyplavení splaškovou vodou. Jsem rád, že naše informace byly velmi přesné a umíme se v problematice orientovat. Musím pochválit pana Hájka, že byl na nás připravený a i pan Zajíček poté popsal situaci přesně, i když nevím, jak to lidem, kteří nemají zpětné klapky, pomůže. Určitě se ale najdou odborníci, kteří nějaký způsob najdou. Sice jedna podpásovka tam od pana Kamila Janečka z ORI byla, kdy napadl Spolek za staré Vrahovice, že pokud se realizace významně opozdí a stromy nepůjde přesázet a budou se muset pokácet, bude to jejich vina. To snad jen abychom nevypadli z pozornosti.

Co mě trochu mrzí, tak absence možností řešit vysazení zeleně po vykácených topolech u štreky, které tvořily přirozenou protihlukovou a protiprašnou bariéru. Prostějov tam dle sdělení zástupců radnice žádný pozemek nemá. Zeleň byla v prostoru náležícím Správě železniční a dopravní cesty a děkuji panu Martinu Hájkovi, který mi poskytl veškeré informace z dosavadní komunikace s nimi. Žádnou novou výsadbu neplánují, není to prý jejich povinnost. Uvidíme, zda zkusíme do toho nějak vstoupit. Pravděpodobně si nejprve vyžádáme veškerou dokumentaci právě po Správě železniční a dopravní cesty, protože tato činnost měla přímý dopad na Vrahovice a tudíž tato kauza přesně naplňuje hlavní cíl našeho spolku. Takový křest ohněm.

Co se týká osudu Vrahovického koupaliště, jehož problematiku otevřela paní Vlasta Žitná, o který se zajímá snad každý Vrahovčák, zůstává stále otevřený. Patří Sokolu, záměrně nepíši Vrahovice, protože do toho vstupuje i jejich nadřízený orgán a město je ochotné jednat o převzetí, odkupu, jen když bude dokončeno jednání o kanalizaci v ulici Mikoláše Alše. Je to z důvodu jednání s hygienou při dalším provozování. Čekáme s napětím, jak to dopadne. Vypadá to, že snaha na řešení je oboustranná. Mohu říct, že určitě jej nenecháme zasypat a rozparcelovat na výstavbu rodinných domků. Tato informace tam včera sice nepadla, ale párkrát jsem se s ní již ve Vrahovicích již potkal.

Teď téma, kde mám osobní zájem. Cyklostezky. Co je tedy zatím jisté a co mi dělá radost. První etapa do centra města se již snad měnit nebude a zahrnuje úsek od zamýšleného kruhového objezdu u Pomníku padlých hrdinů, obousměrně po vyhrazené části chodníku v severní části až k mostu přes Hloučelu, kde bude pro tyto účely postavena nová lávka. Zda pak cyklista najede na ulici kpt. Nálepky, která je klidnější, nebo přejede po přechodu na Vrahovickou a bude pokračovat dál tudy, bude záležet již na něm. Zpomalovací retardéry bohužel nejdou instalovat. Možná by stálo za úvahu, zda nepožádat kraj a dopravu o přesun komunikace na nižší stupeň, když se stejně doprava na Přerov odklonila již dávno přes Kralický háj. Potom by jeden u mostu přes Hloučelu a druhý u školy si o instalaci přímo říkaly. Jak bude cyklostezka pokračovat od Pomníku padlých hrdinů dál do města je zatím otevřené a je více variant. V každém případě by bylo nutné přes Svatoplukovu a Újezd přejít pěšky. Ale to by neměl být problém. Důležité je, že se něco začne dělat v těch místech, která byla v poslední době svědkem několika smrtelných nehod cyklistů. Za toto radnici tleskám.

Co se týká cyklostezky na biokoridor Hloučela, ta by měla vést pod estakádou, podél Hloučely. Jak překonat Olomouckou ulici, kde vím, že i sám stávám leckdy i více než pět minut a rozhodnu se často raději vyjet doprava a odbočit mezi auty jakoby k těm stavebninám a pak se vrátit po cyklostezce, nevím. Padl návrh na podjezd pod mostem. Když bude málo vody, tak to půjde, když bude hodně, bude se stát. Ostatně tak to bývá na Kostelecké a nezdá se mi to jako špatné řešení. Když tam bude zábradlí, dá se projet i za velké vody. Tímto bylo odpovězeno i na dotaz, jakým způsobem se počítá s napojením na cyklostezku v Držovicích. Bylo by to právě touto variantou po Olomoucké. Na Bedihošť se zatím nějaké propojení neuvažuje. Snad jen informace, že v této souvislosti jsem byl nezávisle požádán skupinou lidí, zda pomohu založit spolek, který by překrýval hranice katastrů a měl by za cíl zastřešovat síť cyklostezek v trojměstí a vstupoval do dílčích jednání. Zatím je toto řešení ale ještě daleko.

Teď jedna věc, která mě pobavila, ale je smrtelně vážná. Víte, že na hřbitově ve Vrahovicích je kadibudka? Já to nevěděl. Prý je v hrozném stavu. Máme dobrou zprávu pro návštěvníky, paní Hemerková přislíbila, že po dobu „dušiček“ bude posílena jednou ToiToi-kou.

Teď jedna vážnější, a sice bezpečnost v rizikových místech. Asi každý tuší, že myslím lokalitu Pujmanovy ulice. Téma jsem otevřel proto, že na facebooku byla rozsáhlá diksuze na téma, zda se stěhovat do Vrahovic, co je pro a co je proti. Právě bezpečnost v této lokalitě byla silným argumentem proti. Na toto téma měli příspěvky i další diskutéři z řad místních obyvatel. Je skutečně otázkou, jak to řešit a nenarazit na pravdoláskaře. Neboť se v této oblasti prevence kriminality pohybuji, přednáším na konferencích a publikuji, vím, že byť jen pouhá instalace kamerových dohledových systémů, snižuje kriminalitu ve sledované lokalitě o 60 – 80%. Viz můj aktuálně připravovaný příspěvek v časopise Tourist Journal. Panem Nagym z městské policie bylo přislíbeno, že se chystá přesun jedné kamery právě do problémové lokality. Chci věřit, že to místním alespoň trochu ulehčí život. Skutečností je, že tyto problémové skupiny občanů berou jakýkoliv pokus o vyjednávání jako slabost protivníka. Když nad sebou mají pádnou ruku, většinou pak problémy mizí.

Stejné riziko, i když v menším rozsahu, skýtá i parčík za domem služeb. Zde je umístěna jedna kamera, řekněme v offline režimu. I zde by nebylo na škodu umístit kameru napojenou na MKDS. Toto téma budu pozorně sledovat i s ohledem na nefunkčnost komise prevence kriminality. I když na ně se nelze ani zlobit, když o problematice nic neví. Na závěr jsme dohodli a máme přislíbenou návštěvu strážníka MP na některé z našich dalších schůzek.

Na pořad dne se dostala i bezpečnost našich nejmenších. Konkrétně na dvou přechodech u kostela. Ten u družiny hlídají pravidelně dva strážníci a ty zbylé dva žádný. Byla slíbena náprava, stejně tak jako chybějící zábradlí v zatáčce. Dospělý by tam asi neběžel, ale znáte děti. Paní Hemerková se po skončení setkání šla na inkriminované místo podívat.

V závěru příspěvků pan Tomáš Peka otevřel a já jsem doplnil, na přání nemocného pana Martina Hájka, téma decentralizace statutárního města Prostějova. Paní Rašková vyjádřila svůj názor, že není příznivcem dalšího dělení a někteří další nebyli přesně informováni, o co jde. Musím zdůraznit, že se nejedná o žádné trhání Vrahovic, ale má to podobným tendencím právě předejít. Dnes jsme v situaci, kdy Vrahovice zastupuje nikým nevolený, takzvaný, osadní výbor, kde si členy vybírala Rada města. Pokud by měl někdo pochyby, mám uniklé dokumenty, kde paní Galářová lustruje a zamítá uchazeče. Ještě že si na Radě alespoň děláte zápis. Přitom toto právo, dle zákona, přísluší přímo zastupitelům. Takto jsme se ve Vrahovicích dostali do situace, kdy polovina obyvatel netuší, že nějaký osadní výbor existuje, přední Vrahovice, a druhá polovina je z jeho činnosti řekněme rozpačitá. Decentralizace nepočítá s tím, že budeme rozpracovávat velké projekty, chovat se autonomně, ale že se část rozhodovací činnost z oblasti Vrahovic vrátí více do rukou jejich občanů, kteří si budou moci sami zvolit své zástupce. V tomto jsou oba spolky, jak Naše Vrahovice z.s., tak Spolek za staré Vrahovice jednotní. Je to běh na dlouhou trať a chci věřit, že tentokrát již zástupci města neudělají stejnou komunikační chybu, jako v případě zastávky v Trpínkách. My jsme k jednání připraveni a máme již i leadera pro rozpracování diskuze, a nemůže jím být nikdo jiný, než pan Martin Hájek.

Bohužel jsem již neotevřel téma, v jakém stádiu bude veřejnost informována o revitalizaci pivovarského rybníčku. Ale z pozice spolku do tohoto procesu budeme chtít aktivně vstoupit a věřím, že i kluci ze Spolku za staré Vrahovice budou mít co říct. Zejména pan Tomáš Peka je v této oblasti určitě vítaným odborníkem.

Nyní již jen telegraficky, co dále přišlo na přetřes:

  • Kvalita ovzduší ve Vrahovicích, zejména v oblasti slévárny a nádraží.
  • Tankodrom u slévárny, kde zastaralá vlečka ničí tlumiče aut.
  • Osvětlení na ulici Jana Kellera.
  • Výtok mastných látek z odpadu Arboreta, ostatně toho jsem byl sám svědkem.
  • Životnost sakur na ulici kpt. Nálepky. Dle vyjádření Tomáše Peku, jsou za svojí životností, která je 20 – 25 let. Diskuze nad řešením je na místě.
  • Opakovaně téma zatopení sklepů z odpadů a instalace zpětné klapky.
  • Záložní řešení u přečerpávací kanalizace v lokalitě Čechůvky.
  • Vrba u zastávky u Hanačky, kde se již stal nejeden úraz. Nejlepším řešením bude asi pokácet, opravit chodník a na doporučení vysadit lípu. Možná budoucí dominantu Vrahovic pro další pokolení.
  • Přidání zastávky u SANCA směrem od města, ale zde sám pochybuji o účelnosti, protože zastávky u Domu služeb je poblíž.

Musím všem poděkovat, jak zástupcům města, tak obyvatelům Vrahovic, pozvaným hostům, tak i členům obou našich spolků, že diskuze byly konstruktivní, vládla vzájemná vstřícnost a snaha najít řešení. Počet zástupců a pracovníků radnice byl nemalý. Jak mi volal jeden známý „Víš, že v Žešově byli čtyři a na vás měli ve středu hodinu poradu a dojel celý autobus?“ Vím. Možná to nebyl autobus, ale jsem upřímně rád, že problémy Vrahovic vedení města nepodceňuje. Mimochodem, jsem již pozvaný na jednání do městských částí jako host. Je vidět, že spolková činnost táhne.

Na konec jedna řekněme motivace. Po setkání jsme zašli, zástupci obou spolků, si sednout na chvíli k „Evženovi“. Mimo jiné jsem v určité souvislosti prohodil, kdo všechno táhl kolem Vrahovic, tou naší kotlinkou, třeba Švédové. Pan Tomáš Peka na to suše prohodil, ať to nepřipomínám, že nám pobořili faru. Celkově to zde prý zle zpustošili. Proto se postavila nová fara jako pevnost, detaily jsou prý vidět ve stavebním slohu, ve sklepích a přidal další informace, o kterých jsem nikdy neměl tušení. Podobných příběhů měl víc. Ten člověk je chodící encyklopedie historie Vrahovic. Už jen proto musíme náš Zpravodaj rozšířit na oboustrannou barevnou A3 a na jednu stranu vždy dostane prostor na nějaký příběh z historie naší vesnice. Ano, jsme vesnice a jsme na to hrdí. Ne nadarmo se říká, že kdo si nepamatuje svoji historii, je odsouzen prožít ji znovu. Takže hledáme jednoho, či více sponzorů, kteří by vydávání našeho zpravodaje podpořili. O doručení do každé domácnosti ve Vrahovicích se postaráme my. Plánujeme 6 čísel Našich Vrahovic do roka a věřím, že jej lidé nebudou vyhazovat společně s letáky, ale stanou se cenným zdrojem informací.

Těším se na další setkání a snad přijde ještě víc lidí. Všimli jste si také jako já, že na rozdíl od předchozích let nebylo upozornění na setkání hlášením městského rozhlasu?

Přeji hezký den.

Pavel Dopita