Hřiště pro seniory

By | 6.8.2019

Workoutové hřiště u hanačky bylo rozšířené o cvičící prvky pro seniory.
Po rozklinutí je viditelná kopie článku z Radničních listů.