Workoutové hřiště se odkládá – jednání s Mgr. Hemerkovou

By | 2.6.2017

Těšili jste se na workoutové hřiště ve Vrahovicích. Víme, jak to vypadá a moc vás nepotěšíme.

Dne 3.5.2017 proběhlo neformální jednání s Mgr. Ivanou Hemerkovou, náměstkyní primátorky města Prostějova, na téma uvažovaného workoutového hřiště ve Vrahovicích. Byly zde konzultovány varianty lokalit, případný rozsah a variabilita uvažovaných prvků pro cvičení s vlastním tělem. Za Naše Vrahovice z.s. se jednání účastnil Ing. Pavel Dopita.

Na základě doporučení členů spolku, diskuze na internetu, ankety, i z osobního setkání s občany Vrahovic a dalších vrahovických spolků, konkrétně Spolku za staré Vrahovice a Vrahovické sací jednotky, kteří tvoří uvažovanou cílovou skupinu, jsme do jednání šli s těmito připomínkami a doporučeními:

– Širší využití prvků: workout, závěs pro 5ks TRX, trénink na OCR závody (možnost monkey ring).
– Určitá intimita místa, kdy prostor u Hanačky je „příliš“ otevřený a máme již avizováno, že „tam nikdo chodit nebude“. Možnost zvážení jiné lokality.
– Využití i pro další akce, například „Vrahovické hry“
– Spojení s dalšími aktivitami, posezení, ohniště, jiné sporty
– Možnost umístění prvků venkovní tělocvičny pro sportovce ve zralém věku

V diskuzi jsme řešili, mimo námi přednesených bodů, i předpokládané vytížení a tím rentabilitu takového hřiště. Zde mají spolky poměrně velký vliv a je zajímavá možnost propagace v rámci pořádaných akcí. Mimo samotného tématu workoutového hřiště se také otevřela problematika víceúčelových venkovních prostorů, jako centra setkávání občanů i pro pořádání akcí vrahovických spolků. Jako byl kdysi Cvikl. Dnes ve Vrahovicích takové místo není a musíme například pro Drakiádu a opékání využívat nabídky SDH ze sousedních Držovic. Další neformální probíraná témata byla na základě ankety , „Co se slíbeným milionem korun?“, kterou jsme ve Vrahovicích uspořádali a která měla k projednávaným otázkám blízko. Padlo zde téma cyklostezky spojující Vrahovice a Prostějov. Navázání na cyklostezky v Držovicích a Kralicích, respektive v Bedihošti. V úvahu připadá i hliněná přírodní cyklotrasa. Společenské centrum Vrahovic a další. Bylo námi vytýkáno, že město špatně hospodaří s pozemky, kdy tyto jsou primárně rozprodávány na stavební parcely, někdy záhadným způsobem, jako například v Loscích, a neuvažuje se přitom o sportovním a společenském využití těchto prostor. Jak je například možné, že se prodaly pozemky u Romže naproti ulice Husitské v takovém rozsahu, že je značně ztížený průchod kolem vody? Přitom by se jednalo o výjimečnou klidovou zónu. Do budoucna i spojnici cyklostezek v Držovicích a Kralicích. Téma nechtěné a vnucené zastávky v Trpínkách jsme zde neřešili, to necháváme na jiná setkání s občany Vrahovic v rámci akcí pořádaných Naše Vrahovice z.s..

Jednání skončilo se dvěma uvažovanými závěry:
1. Po dokončení výstavby záchytné nádrže pro dešťovou vodu v prostoru u Hanačky, zde vybudovat parčík, kde by stromy a keře vizuálně i zvukově oddělili tento prostor od okolních komunikací. Zde umístit jak prvky workoutového hřiště, tak v budoucnu možnost rozšíření o další. Problém je časová rovina, kdy k oddělení dojde tak za tři roky a dále nemožnost využití pro akce pořádané Naše Vrahovice z.s., tedy Vrahovické hry, případně doprovodný program Vrahovického bicyklu, který pořádáme se Spolkem za staré Vrahovice.
2. Zkusit najít jinou lokalitu, která by splňovala výtky z bodu jedna. Nejlépe poblíž hřiště, aby mělo širší využití. Pokud se týká samotného cvičení, lze zvážit i jiné, pohledově oddělené místo, například u školního hřiště.

Je dohodnuto další setkání v horizontu 14 dnů až tří týdnů, kde dojde k návrhu a zvážení jiných lokalit. Co se týká využití pro „Vrahovické hry“, budeme muset minimálně na tento rok najít jinou variantu.