Informace z Valné hromady

By | 21.3.2017

Valná hromada spolku se konala 14.2.2017 a zde jsou uvedeny nejdůležitější body:

 1. Na jednání rady spolku dne 7.12.2016 odstoupila z funkce předsedkyně Rady spolku Ing. Eva Šindlerová. Důvodem je její časová vytíženost. Členkou Rady spolku i nadále zůstává. Nemusí se tedy dělat změny v dispozičních právech k účtu, pouze se tato informace zavede u Restříkového soudu. Zajistí Ing. Pavel Dopita. Rada spolku následně vybrala nového předsedu, kterým se stal Ing. Pavel Dopita. Přestože personální obsazení Rady spolku se nezměnilo a nemusela po funkční dobu Rady spolku tuto změnu schvalovat Valná hromada, jednalo se o takovou změnu, kterou se Rada spolku rozhodla schválit hlasováním s prodloužením mandátu do dalšího období, dle stanov spolku od 14.2.2017.
 2. Informace o činnosti v roce 2016. V roce 2016 spolek vykázal následující činnost:
  • Spolek spolupořádal v červnu jakou svoji největší akci, se Spolkem za staré Vrahovice, první ročník cykloturistické akce „Vrahovický bicykl“. Této akce se zúčastnilo 200 příchozích, převážně z Vrahovic a Prostějova. Akce byla hodnocena okolím i v tisku kladně. Prostory poskytl Sokol Vrahovice.
  • Spolupořádal se Spolkem za staré Vrahovice úklid Vrahovic o oblasti „Špice“ a prostoru kolem Sarkandera. Zakončené opékáním špekáčků. Vytřídilo se následně asi 250kg odpadků.
  • Členové spolku se zúčastnili družební návštěvy v sousední obci Držovice u příležitosti výstavy modelů v místní „hasičce“
  • V listopadu jsme uspořádali Drakiádu s táborákem a opékáním špekáčků při účasti cca 45 převážně obyvatel Vrahovic. Akce se líbila nejen dětem, ale i dospělým. Pro příští rok bude ale vhodné vybrat dřívější termín s ohledem na počasí.
  • Vydali jsme za rok 3 čísla zpravodaje Naše Vrahovice, přičemž třetí v pořadí bylo vlastními silami distribuováno v cca 500 výtiscích do většiny schránek ve Vrahovicích.
  • Organizovali jsme pravidelná setkání spolku. Na hřišti, Vánoční u punče a podobně.
  • Aktivně jsme vystupovali na setkání zástupců města s občany Vrahovic.
  • Provozujeme vlastní webové stránky, nasevrahovice.cz a zejména máme vlastní skupinu „Naše Vrahovice“ na facebooku, kde je dle zpětné vazby poměrně významná sledovanost obyvateli Vrahovic.
 3.  Dalším bodem bylo hospodaření spolku. Zde se jedná o interní informace, ale hospodaření je v kladných číslech, kdy většinu příjmu tvoří členské příspěvky a sponzorské dary v souvislosti s pořádanými akcemi.
 4. Plán činnosti na rok 2017. V roce 2017 má Spolek v plánu následující akce:
  • Dne 24.6.2017 spolupořádat se Spolkem za staré Vrahovice 2. ročník Vrahovického bicyklu. Termín dohodnut s panem Mazalem, o termínu i záměru informován e-mailem předseda Sokola Vrahovice, Ing. Rudolf Raška. Organizační záležitosti již předběžně dohodnuty na setkání se Spolkem za staré Vrahovice. V současné době oslovováni sponzoři a zvažováno rozšíření tratí. O akci je informace i v tištěném zpravodaji Klubu českých turistů. Před samotnou akcí bude mediální kampaň a nejkratší trať bude tentokrát značena barvou (Spolupráce se Spolek za Staré Vrahovice). Již bez živé hudby.
  • Na jaře uspořádáme turistický výšlap k Čelčickému rybníčku a zdatnější až do Skalky. Akci zajistí členové Spolku.
  • Druhou významnou akcí bude 2.9.2017 opět ve spolupráci se Spolkem za staré Vrahovice (zejména materiální podpora), uspořádání prvního ročníku „Vrahovických her“. Tyto hry ponesou dva formáty, čistě zábavný se soutěžemi pro celé rodiny (přenášení břemen, přetahování lanem, hod na cíl) a pak čistě sportovní s pokusem o zápis do České knihy rekordů a kuriozit „Vrahovice G.I.Jane Challenge“. Zvažuje se i soutěž o „Vrahovický splávek.“ O akci informován i předseda Sokola Vrahovice. Probíhá výběr lokality.
  • Na podzim uspořádáme již pravidelný „Táborák s drakiádou“ v prostorech Držovického háječku. Ve Vrahovicích bohužel pro takovou akci není prostor.
  • Zúčastníme se i akce „Ukliďme Česko“ v lokalitě Vrahovice.
  • Budeme pokračovat v nepravidelném vydávání zpravodaje „Naše Vrahovice“. Převážně v elektronické podobě, dle závažnosti občas v tištěné verzi.
  • Nadále budeme udržovat webové stránky nasevrahovice.cz a facebookový profil skupiny „Naše Vrahovice“. Webové stránky projdou rekonstrukcí pro větší aktuálnost.
  • Budeme organizovat pravidelné setkání členů Spolku.
  • Budeme udržovat dobré vztahy se Spolkem za staré Vrahovice, Vrahovickou sací jednotkou (dračí lodě), SDH Vrahovice i Sokolem Vrahovice, a to zejména pořádáním společných akcí a návštěvami na jimi pořádaných akcí.
  • Nadále budeme sledovat dění ve Vrahovicích, a to s ohledem na změny územních plánů, či různých dalších změn, vyvolaných zájmovými skupinami. Jako byl například přesun zastávky v Trpínkách, kdy bohužel došlo k nekorektnímu jednání ze strany zástupců města Prostějova.

Zápis je k nahlédnutí u předsedy spolku, ale žádný další bod již neobsahuje, pouze rozbor financování a záznamy o hlasování.